Dårlig kommunikation resulterer i en ensom rejse.

 

Lær hvordan du kan kommunikere meget, meget bedre - og skabe  forandringer.

 

God kommunikation skaber vækst

Der skal ikke så meget til, men det "ikke så meget" kan være forskellen imellem succes og vækst eller stilstand

Kommunikation

Kommunikation er pr definition 2-vejs, og dermed noget ganske andet end information. I nogle få situationer er information tilstrækkeligt for at "få ting til at ske". Men vi lever og arbejder i komplicerede samfund, og vi er uddannende og selvstændige og langt fra ligeglade. Vi vil ses og anerkendes og involveres. Beslutninger skal tages på ufuldstændige grundlag, disruption melder sig, mange interessenter kræver at blive tilgodeset.

Der er kun en løsning; kommunikation og dialog. Ikke for at formidle egne "geniale tanker", men for at blive klogere.

Forandring

Kommunikation har et formål; nemlig at skabe forandring. Forandring af adfærd, viden eller holdninger. Og da man ikke kan tvinge folk til at indtage et bestemt synspunkt eller holdning, er der kun en mulighed tilbage - nemlig dialog og dermed kommunikation.

Kommunikation er besværlig, tidskrævende og endeløs, men resultaterne kommer, når kommunikationen er god. Det handler i al sin enkelhed om at "få alle med". Ikke nødvendigvis at blive enige, men forstå og anerkende.

Dialog

Alternativet til kommunikation og dialog er tvang. I det øjeblik en beslutning gennemføres uden at de involverede har anerkendt nødvendigheden og indholdet, er der tale om tvang. Måske kun en "lille tvang", men den slags akkumulerer og ender med en opgivende og ligegyldig holdning hos de involverede, som i en en eller anden udstrækning føler sig "kørt over".

Beslutninger

At blive presset til at udføre noget, som man i bund og grund er modstander af, er uværdigt. Presset og tvangen gør det umuligt for vedkommende at navigere efter omstændighederne, fordi den samlede forståelse og betydning fortoner sig.

"Men alle kan ikke være enige i alt. Nogle gange må man træffe en beslutning og komme videre". Helt rigtigt. Spørgsmålet er bare hvor mange der kommer videre, og hvor mange der står tilbage og venter på resultatet. Og så længe de venter, bidrager de ikke.

Forstå andre

At kunne kommunikere kræver 2 ting af dig; at du kan forholde dig til andres menneskers ønsker og behov og at du kan formidle dine meninger, ønsker og forventninger så andre forstår dig. Og skulle jeg vælge imellem de 2, vælger jeg til enhver tid den første, nemlig at kunne forholde sig til andre menneskers ønsker og behov.

Ethos

Aristoteles var den første som analyserede og beskrev grundvilkårene for kommunikation med de 3 appelformer. Logos, patos og etos, som er 3 forskellige måder hvorpå "taleren" kan appellere til sine tilhørere. Idag er det ikke talere og tilhørere, men vilkårene er de samme.  Etos er den appelform, som svarer til moderne menneskers situation, fordi der følger 3 forudsætninger for afsenderen med. Klogskab, dømmekraft og velvilje over modtageren. Disse 3 enkle begreber dækker på glimrende vis modtagerens forventninger til afsenderen. Vide hvad sagen drejer sig om, kunne afbalancere væsentligt og uvæsenligt, rimeligt og urimeligt og endelig velviljen, anerkendelsen og respekten for modtagerens situation og synspunkter.

Alt kommunikerer

Alt kommunikerer, især handlinger. Der bliver brugt tid og penge på at nedskrive visioner og værdier, men ofte er det skuffeprojekter, som ikke opleves og udleves i dagligdagen, fordi ledelsens handlinger viser noget andet. I sammenstøddet mellem nedskrevne ord og oplevede handlinger er det altid handlingerne, der vinder.

Al effektiv kommunikation starter derfor med, at du gør dig klart, hvad du forventer af andre, og derefter gør du det selv.

Tlf: 20627436

Åkandehaven 70

2765 Smørum