De kommunikerer, og de er enige, og det går som en leg. Og de er enige i, at de er enige.

 

Læs om mange tanker og teorier, som du kan bruge til at blive en god kommunikator.

Forandring sker igennem og med mennesker

Forandringer skal gennemføres når det er muligt, ikke når det er nødvendigt. Når tiden er så fremskreden, at forandring er nødvendig, er organisationen og økonomien under pres, og medarbejdere og ledere kommer i en stresset situation. Og stress er ikke godt for kreativiteten.

Forandring skal startes inden den "brændende platform" er blevet til virkelighed. Organisationen skal være kritisk overfor status quo, være observerende om svage ændringer i krav og muligheder, følge de vigtigste kunder og konkurrenters adfærd - og være parat til at ændre procedurer, organisationen, teknologien osv.

Og hvem er bedre til at spore udviklingen, få ideer til at ændre på uhensigtsmæssige procedurer og arbejdsgange og identificere kundernes og de øvrige interessenters krav end medarbejdere og mellemlederne? Svaret er - ofte - ingen. Ingen er bedre end medarbejderne til at fange kravene og mulighederne. Hvis de får rum og plads.

Organisationsændringer, procedurerændringer, ny teknologi osv. giver kun resultater, hvis mennesker udnytter og anvender mulighederne.

Kommunikationen i en virksomhed kan beskrives på mange måder. Linjekommunikation, uformel kommunikation, kaskadekommunikation m.fl.

Man kan også klassificere kommunikationen som:

  • nyhedskommunikation
  • taktisk- eller opgavekommunikation
  • helhedskommunikation

Nyhedskommunikation tenderer mod at være information, taktisk kommunikation behandler den kommunikation, som er knyttet til løsningen af opgaver, store eller små, men temmelig konkrete opgaver.

Helhedskommunikation er derimod en kompleks blanding af mundtlig, skriftlig, planlagt, uplanlagt, individuel- og massekommunikation, som har til formål at skabe tryghed og klarhed for den enkelte, om det der foregår og hvorfor det foregår. Det er ikke på nogens præmisser, det udspringer af et ærligt ønske om at kommunikere hvem vi er og hvorfor vi er her og hvordan det går.

Faktisk sådan som man kommunikerer i en god familie.

 

 

Forandring skabes igennem kommunikation, og begrebet "brændende platform" bliver anvendt. Spørgsmålet er dog, hvem der kan få øje på den platform, og hvem der mener, at de står på den platform.